Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Tremtinių gyvenimas

Tremtinių gyvenimas

  
 
 
1234567
Aprašymas

Įvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados. Naudota literatūra (7).

Ištrauka

Kas trečias suaugęs lietuvis tapo sovietinių okupantų vykdyto genocido ir teroro auka, bet tautos tragedijos istorija dar tik pradedama rašyti.
Po Rusijos 1917 spalio 26d. perversmo bolševikų sukurta proletariato diktatūros valstybė rėmėsi jėga ir neigė visuotinai pripažintas teisės normas. Pradėtas žmonių naikinimas buvo grindžiamas komunistine ideologija ir pavadintas "nuverstų klasių slopinimu". Oficialiai tokio "slopinimo" objektu turėjo tapti "buržuazija ir jos pagalbininkai", tačiau iš tikrųjų kiekvienas kaip nors savo nepasitenkinimą reiškęs žmogus tapdavo tokios "slopinimo" politikos auka. Buvo naikinami ne "nacionalistai"
"buožės" ar dar kaip nors kitaip vadinami žmonės, o būtent lietuviai. Sovietinės teisės apologetų nuomone, tokia politika buvo "objektyvi" būtinybė", ir ji buvo įgyvendinta trimis būdais: kariniu, ekonominiu ir politiniu – teisiniu. Tik buvo nutylima ta aplinkybė, kad tai baudžiamieji įstatymai trukdydavo vykdyti "baudžiamąją politiką", buvo plečiamos kitos teroro vykdymo galimybės, vadinamosios neteisminės funkcijos. Nederėtų pamiršti, kad žmonės buvo naikinami ne tik sovietiniams prievartos organams, sudarius formalias bylas. Trėmimų motyvai nuolat kito: tai etninis principas pakeisdavo politinį, tai politinis susipindavo su etniniu. Taip buvo sukurta žmonių naikinimo sistema, turėjusi specialias struktūras, įstatymus, nusikaltimų slėpimo metodiką.
Kadangi istorija matuojama ne metais, o vyksmo intensyvumu, tai 1938 – 1953 m. laikotarpis prilygsta šimtmečiams. Lenkijos ultimatumas ir Klaipėdos netektis, Vilniaus atgavimas ir sovietų kariuomenės, įgulų įvedimas, okupacija ir aneksija, krašto sovietizacija ir bolševikinis teroras, Birželio sukilimas, dar viena, nacių, okupacija ir žydų genocidas, pagaliau Raudonosios armijos grįžimas šiurpūs pokario metai, tautos rezistencija ir partizanų kovos, masiniai lietuvių trėmimai, prievartinė kolektyvizacija – visi šie ir kiti įvykiai sutilpo į labai trumpą 15m. laiko tarpą.
Tarp įvairiausių okupacinio režimo vykdytų represijų prieš Lietuvos žmones, trėmimai – prievartinis ir masinis žmonių perkėlimas iš jų nuolatinių gyvenamų vietų ir įkurdinimas tolimuosiuose Sovietų Sąjungos regionuose – labiausiai palietė krašto gyventojus. Bausdami už pasipriešinimą Rusijos carų vykdomam nutautinimui ir katalikybės persekiojimui, generalgubernatoriai ištrėmė į Sibirą ištisus valstiečių kaimus. XX amžiaus viduryje įvykdytos Lietuvos gyventojų deportacijos savo mastais, klasta ir žiaurumu toli pralenkė visus ankstesnius trėmimus, juos drauge apėmus. Sovietai okupantai Lietuvoje pradėtą masinį ir negailestingą terorą maskavo gudriai sugalvotais terminais. Lietuvos Respublikos politiniai veikėjai visuomeninių organizacijų vadovai, valstybės aparato tarnautojai, taip pat karininkai, mokytojai, dvasiškiai, teisininkai, ūkininkai, verslininkai bei kiti aktyvūs gyventojų sluoksniai buvo laikomi "liaudies priešais" , "banditais", "nacionalistais" ir panašiai.

Kartu Sovietų Sąjungos valdžia siekė pakeisti krašto gyventojų sudėtį, o tuo pačiu nutautinti ir sovietizuoti Lietuvą. Nuolatiniai krašto gyventojai , daugiausiai lietuviai, buvo jėga vežami į SSRS Azijinę dalį, o iš Rytų į Lietuvą vyko tūkstančiai įvairių tautybių partinių, sovietinių darbuotojų, kariškių, represinių struktūrų pareigūnų.
Tremtiniai - žmonės administracine, neteismine tvarka ištremti iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos ir priverstinai apgyvendinti bei įdarbinti sovietų valdžios arba represinių žinybų nustatytose vietose, vadinamosiose specialiosiose gyvenvietėse. Formaliai kartais tremties laikas būdavo ribojamas, tačiau dažniausia buvo tremiama visam laikui. Ištremtųjų nekilnojamas ir beveik visas kitas turtas buvo konfiskuojamas.
Matyt, ne visais tų laikų įvykiais dabar galima didžiuotis. Tačiau kalbėti apie juos reikia, nes tik visapusiška istorija yra gyvenimo mokytoja. ...

Rašto darbo duomenys
DalykasIstorijos referatas
KategorijaIstorija
TipasReferatai
Apimtis4 puslapiai 
Dydis13.38 KB
Failo pavadinimasMicrosoft Word Tremtiniu gyvenimas [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

  • Referatai
  • 4 puslapiai 
  • Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla / 11 Klasė/kursas
Pasidalink su draugais