Šperos.lt > Istorija
Istorija

(147 darbai)

"Da Vinčio kodas" ir jo kritika istorikų darbuose: lietuviškos refleksijos spaudojeTrumpas autoriaus ir knygos "Da Vinčio kodas" pristatymas. Referato uždaviniai. "Da Vinčio kodo" kritika istorikų darbuose. Lietuviškos refleksijos spaudoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
"Diabolo" EuropojeDiabolo kelias iš Kinijos į Europą. Čempionatai Prancūzijoje. Populiarumas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
1950-53 metų kelių lietuviškų laikraščių ištraukos, atspindinčios tarptautinę padėtįDarbe sudėtos 1950-53 metų lietuviškuose laikraščiuose spausdintų straipsnių ištraukos apie tarptautinę padėtį. Kalbos klaidos, esančios originaluose, nebuvo taisytos, tekstas autentiškas. Pateikiamos šios ištraukos: Malda girioje nr. 3 1950-2-16, p.31. Malda girioje nr. 3 1950-2-16, p.34-35. Laisvės varpas Nr(1) 170 1952 1 18, p.1-7. Kovojantis lietuvis nr. 7 1952-7-8, p.15-17. Kovojantis lietuvis nr.5 1952-5, p.13-15. Kovojantis lietuvis nr.8 1952-9, p.10-16. Kovojantis lietuvis nr.4 1952 4, p.8-13. Laisvės balsas 1953[1].5.20 Nr.5 163, p.16-19. Malda girioje 1951[1].10 Nr.10 20, p.20-21. Prisikelimo ugnis 1951[1].12 nr 5 21, p.2-3. Prisikėlimo ugnis 1952[1].8 nr.2 23, p.1, 2 ir 5. Skaityti daugiau
A. Gurevičiaus kultūros kategorijos ir viduramžių "kultūros modelis"Įvadas. Dėstymas. Masinės viduramžių kultūros apraiškos. Asmenybės apibrėžties kontūrai. Skaityti daugiau
Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimaiPowerPoint pristatymas. Datos. Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas 1772 m. Ketverių metų seimas ir konstitucija (2). Antrasis padalijimas. Antrasis Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas 1793 m. Abiejų Tautų Respublika (ATR) iki trečiojo padalijimo. 1794 m. sukilimas. Trečiasis Respublikos padalinimas 1795 m. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimai. Jakaterina II. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Skaityti daugiau
Antanas Terleckas. Antano Terlecko veikla pogrindyje ir KGB represijos prieš jo veikląĮvadas. Antano Terlecko pirmieji susidūrimai su sovietais. Pogrindžio veikla ir Lietuvos Laisvės lyga. Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumas ir įkalinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Antikinio mokslo atsiradimasNeolitinė revoliucija. Rašto atsiradimas. Geografija. Biologinės, medicininės ir cheminės žinios. Skaityti daugiau
Antikos palikimas šių dienų civilizacijaiĮvadas. Antikos palikimas politikoje. Antikos palikimas teisėje. Antikos kultūrinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
AntropologijaSenoji Europa. Patriarchalizmo bruožai. Deivės Motinos funkcijos. Senosios Europos ir indoeuropiečių kultūros sluoksnių skirtumai. Svarbiausi Indoeuropiečių dievai. Senosios Europos deivės ir dievai. Senovės baltų ir indoeuropiečių dievai ir deivės. Lietuvos priešistorė. Chronologija. Indoeuropiečių prokalbės kultūrinio-geografinio arealo paieškos. Baltų susidarymas. Skaityti daugiau
Antropologija (2)Antropologijos rūšys. Biologinė antropologija. Archeologija. Kultūrinė antropologija. Antropologinė lingvistika. Taikomoji antropologija. Kultūrinė antropologija šiandien. Antropologijos siekiai. Dvasinė perspektyva. Lyginamoji perspektyva. Reliatyvinė perspektyva. Antropologijos reikšmė. Skaityti daugiau
Antropologija (5)Kas yra antropologija. Ką tyrinėja kultūrinė antropologija. Antropologinis kultūros apibrėžimas. Kultūrinės antropologijos sritys. Ką tyrinėja etnografija ir etnologija. Ką tyrinėja archeologija. Kuo skiriasi sociologija nuo kultūrinės antropologijos. Ką tyrinėja fizinė antropologija. Kas yra filogenezė. Kokie mokslinio metodo etapai. Kas yra empiriniai stebėjimai. Kas yra mokslinė hipotezė ir kokie jos reikalavimai. Kas yra mokslinis eksperimentas ir kokie reikalavimai jam keliami. Kas yra teorija ir dėsnis. Kokie specifiniai antropologijos tyrimo metodai. Kokių mokslų empiriniai duomenys paremia evoliucinį požiūrį. Biologinis rūšies apibrėžimas. Kas yra biologinė evoliucija. Kas yra biologinė populiacija. Kas yra demografinė populiacija. Kas vadinama genu, o kas aleliu. Kas yra mutacija. Kokios gali būti pasirinktinės santuokos. Ką reiškia sąvoka vienodas vaisingumas. Kas yra genų dreifas. Nuo ko priklauso genų dreifas. Kokia natūralios atrankos esmė. Kokios gali būti natūralios atrankos. Kam adaptuotos primatų galūnės. Kuo ypatingos primatų galūnės. Kuo ypatingi primatų jutimai. Kokios primatų adaptacijos susijusios su mokymusi ir socializacija. Apibūdinkite pusbeždžionių pobūrį. Apibūdinkite plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro žmoginių beždžionių šeimą. Kokios būna primatų grupės. Kaip primatų rūšys užtikrina hierarchiją. Kaip primatai rūpinasi jaunikliais. Kas yra aloparentinis rūpinimasis. Kuo ypatinga primatų komunikacijos sistema. Kaip primatai mokosi. Ką tyrinėja paleoantropologija. Kas yra paleorūšis. Kokie primatai gyveno paleoceno epochoje. Kaip vyko primatų evoliucija eoceno epochoje. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš oligeceno epochos. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš mioceno epochos. Kada ir kur gyveno australopitekai. Apibūdinti australopitekų ekologiją. Kuo maitinosi australopitekai. Seniausias australopitekų protėvis. Kokias žinote masyviųjų australopitekų formas. Kokias žinote graciliųjų australopitekų formas. Kas buvo seniausias Homo atstovas. Kaip datuojamas seniausias Homo atstovas. Kokia buvo seniausia žmogaus kultūra. Kaip datuojami seniausi Homo erectus radiniai. Kas yra "pirmoji žmonių plitimo iš Afrikos banga". Kaip vadinama Homo erectus kultūra. Kas ir kada pradėjo naudoti ugnį. Kas yra archajinis homo. Kur randamas archajinis homo. Kokia vėlyviausia archajinio homo forma randama Europoje. Kaip vadinama neandartaliečio kultūra. Kaip datuojamas neandartalietis. Kas ir kada pradėjo laidoti mirusius. Kada ir kur atsirado šiuolaikiniai žmonės. Kas yra antroji žmonių iš Afrikos plitimo banga. Kuo remiantis sukurta mitochondrinės ievos hipotezė. Kada ir kodėl šiuolaikiniai žmonės įsitvirtino Europoje. Kokia antropologijos mokykla sukūrė F. Boas. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas vėlyvajame paleolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas neolite. Kodėl žemdirbių bendruomenės didesnis gimstamumas. Higienos ir sveikatos problemos neolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas ankstyvoje civilizacijos fazėje. Higienos ir sveikatos problemos ankstyvojoje civilizacijos fazėje. Kas yra ontogenezė. Ką apima žmogaus ontogenezė. Kaip suprantate heterochroniją. Kokiais būdais tiriama žmogaus ontogenezė. Kiek trunka naujagimystė, koks išnešioto kūdikio svoris ir kūno ilgis. Kokie pakitimai vyksta naujagimystės periodu. Kiek vaikai užauga per pirmuosius gyvenimo metus. Kada dygsta pieniniai dantys. Kuo svarbūs antrieji gyvenimo metai. Kada dygsta nuolatiniai dantys. Kokie svarbiausi endokrininiai pokyčiai vyksta antrojoje vaikystėje. Kas yra adrenarche. Kas yra gonadarche. Koks testosterono poveikis organizmui. Koks estrogenų poveikis organizmui. Kokie mergaičių lytinio brendimo požymiai. Kokie berniukų lytinio brendimo požymiai. Kas yra menarche. Kas yra anoreksija ir bulimija. Kaip pasireiškia jungiamojo audinio senėjimas. Kaip senėjimas įtakoja moterų lytinę sistemą. Kaip senėjimas įtakoja NS. Kokie intelektualinio vystymosi ypatumai brandžiame ir pagyvenusiame amžiuje. Kas yra epochinė tendencija? Kaip ji pasireiškia Lietuvoje. Koks vidutinis Lietuvos moterų ir vyrų ūgis. Kokiais indeksais galime vertinti žmogaus kūno sudėtį. Kokiais statistiniais metodais vertinamas fizinis išsivystymas. Kaip vadinama tendencija į lieknumą. Kiek procentų kūno masės sudaro vyrų ir moterų kūno raumenys. Kaip vadinama tendencija į kresnumą. Kas sudaro aktyvią ir pasyvią kūno masę. Skaityti daugiau
Ar istorikai kuria ar rekonstruoja istoriją?Istorija – faktų ir interpretacijų santykis. Istorikai – praeities kūrėjai ar rekonstruktoriai? Tikrosios istorinės tiesos klausimas. Skaityti daugiau
Ar istorikai kuria ar rekonstruoja praeitį?Istorijos rašinys. Ar istorikai kuria, ar rekonstruoja praeitį? Skaityti daugiau
Ar istorikai kuria ar rekonstruoja praeitį? (2)Istorijos rašinys. Istorikai - praeities kūrėjai ar rekonstruotojai? Skaityti daugiau
Aš ir genocidasEsė apie žydų genocidą dabartinėje Lietuvos visuomenėje. Skaityti daugiau
Automatas Kalašnikov AK-47PowerPoint pristatymas. Išradėjas. AK-47 istorija. Techniniai duomenys. Privalumai. Trūkumai. Skaityti daugiau
Bajorų laisvalaikisPowerPoint pristatymas. Bajorai. Bajorų pramogos. Puotos. Medžioklė. Jodinėjimas žirgais. Kelionės. Teatras. Maistas. Apranga. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Baltai (5)Archeologijos mokslo tikslai, tyrimų objektas, metodai. Kitų mokslo sričių svarba ir vieta proistorės tyrimuose. Lietuvos proistorės periodizacijos sistema, pagrindinės šaltinių grupės ir jų vaidmuo atkuriant gyventojų materialinę ir dvasinę kultūrą. Gamtinės sąlygos, klimato raida ir kaita pleistoceno-holoceno laikotarpyje. Pirminis krašto apgyvendinimas. Paleolitas. Mezolitas. Pagrindinės kultūros. Jų kilmė, chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai, likimas. Ankstyvasis ir vidurinysis neolitas. Pagrindinės kultūros. Jų kilmė, chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai, likimas. Vėlyvasis Neolitas. Indoeuropiečiai. Virvelinės keramikos kultūra. Pamarių kultūra. Vėlyvasis neolitas. Akmens amžiaus žmonių menas, religija, laidojimo papročiai. Menas. Ankstyvasis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, kultūros, paminklai. Vakarų ir rytų baltų kultūros (chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai). Senasis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, kultūros, paminklai, pirmosios rašytinės žinios. Žalvario amžius. Bendra epochos charakteristika, periodizacija, svarbiausi paminklai. Senasis geležies amžius. Kultūrinės sritys. Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais. Vidurinis geležies amžius. Baltų gentys. Vidurinis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, pagrindiniai paminklai, rašytinės žinios. Tautų Vėlyvasis geležies amžius: Baltų gentys. Vėlyvasis geležies amžius. Ūkiniai - socialiniai procesai valstybės kūrimosi išvakarėse. Vėlyvasis geležies amžius (X- XIII a.). Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, pagrindiniai paminklai, rašytinės žinios. Skaityti daugiau
Bendroji Renesanso kultūros charakteristika (2)Įvadas. Renesansas: sekimas Antika. Menas. Literatūra, istorinė raštija. Lietuvos statutai. Istorinės aplinkybės. Manierizmas ir renesanso suirimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji Renesanso kultūros charakteristika (3)Įvadas. Bendroji Renesanso kultūros charakteristika. Renesanso literatūra ir menas. Literatūra. Renesanso suirimas. Lotyniškoji literatūra. Praeities šaknų paieškos. Teisinės valstybės samprata. Lietuviškos raštijos užuomazgos. Išvados. Skaityti daugiau
...