Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija

Istorija (147 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • S. Ekdahl "Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis"

  Sven Ekdahl knygos "Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis" recenzija.
  Istorija, recenzija(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Senovės ginklai

  PowerPoint pristatymas. Kardai. Kirviai. Šaunamieji ginklai. Patrankos. Skydai ir šarvai. Lankai, ietys ir strėlės. Ietys. Arbaletas. Vėzdai. Bumerangai. Kovos spragilas.
  Istorija, pristatymas(37 skaidrės)
  2006-09-19
 • Senovės Roma (8)

  PowerPoint pristatymas. Romos susikūrimas. Periodizacija. Romos teritorijos augimas. Romos Respublika. Respublikos žlugimo priežastys. Romos imperija. Romos imperija. Romos imperijos padalijimas. Vakarų Romos imperijos žlugimo (476 m.) priežastys. Didysis tautų kraustymasis. Romėnų civilizacijos laimėjimai. Gajus Julijus Cezaris . Oktavianas Augustas . Konstantinas Didysis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6 skaidrės).
  Istorija, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-09-26
 • Senovės žydai (2)

  Šeimos gyvenimas. Darbas ir amatai. Valdžia ir švietimas. Pasninkai ir šventės. Ypatingos progos. Sandoros skrynia.
  Istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-02-22
 • SSRS

  Trumpa SSRS istorijos apžvalga iki 1945-jųjų. "Supervalstybių laikai. "Šaltasis karas". Sovietinės ekonomikos žluginas SSRS ir Vidurio Rytų Europoje, jų ryšys su politinėmis reformomis. Pagrindinėmis sovietų sąjungos žlugimo priežastys.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Steponas Laurynas Bizijas

  Medicinos istorija. Medicinos kolegija. S. Bizijo išsilavinimas.
  Istorija, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-02-04
 • Šaltasis karas (1946-1991). Tarptautiniai santykiai XX amžiaus antroje pusėje

  PowerPoint pristatymas. Nuostoliai po Antrojo pasaulinio karo. Europos politinio žemėlapio ir jėgų santykio pasaulyje pokyčiai . VFR ir VDR (1949). Vokietijos Federacinė Respublika 1949–1990. Vokietijos Demokratinė Respublika 1949-1990. Šaltojo karo pradžia (1946). Geležinė uždanga (1946). Trumeno planas (1947). Maršalo planas (1947).
  Istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-09-20
 • Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje

  Nurodyti švietimo idėjas. Kokias reformas ir kodėl XVIII amžiuje vykdė Europos valstybių monarchai? Kokius žinome Šviečiamosios epochos žmogaus teisių dokumentus? Kokia jų reikšmė pilietinės visuomenės formavimuisi? Kokie valstybės organizavimo principai atsispindėjo 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijoje? Kokį poveikį Europos raidai turėjo Napoleono Bonaparto epocha? Apibūdinti Šviečiamojo amžiaus visuomenę. Kokios priežastys sukėlė XVIII amžiaus pabaigos įvykius Prancūzijoje? Kokią įtaką Prancūzijos revoliucija turėjo kitų šalių vystymuisi? Po kokių įvykių Prancūzijos revoliucija įgavo pilietinio karo bruožų? Kokią reikšmę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimo epochoje turėjo Edukacinės komisijos įkūrimas? Kokios buvo Šiaurės Amerikos anglų kolonijų Nepriklausomybės karo priežastys? Nurodyti Amerikos Nepriklausomybės karo rezultatus ir reikšmę. Kada ir kodėl atsirado liberalizmas? Kokia pagrindinė liberalizmo doktrina? Kodėl Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje nebuvo sąlygų liberalizmui plėtotis? Nurodyti esminius skirtumus tarp konservatizmo ir liberalizmo. Už kokią nuosavybės formą pasisakė socialistai? Kada vyko pramonės perversmas? Kokius pokyčius jis sukėlė? Paaiškinti nacionalizmo sąvoką. Koks nacionalizmo poveikis politiniam visuomenės gyvenimui? Kodėl 1848-1849 metai (revoliucijų metai) dar vadinami Tautų pavasariu? Apibūdinti pagrindinius konservatizmo principus. Nurodyti kolonializmo priežastis XIX amžiuje. Kokia nauja politinė jėga atsirado XIX amžiuje? Išskirti teigiamus ir neigiamus kolonializmo padarinius. Kada ir kodėl Lietuvoje buvo panaikinta baudžiava? Kodėl baudžiavos panaikinimo sąlygos Lietuvoje buvo lengvesnės nei kitose Rusijos imperijos dalyse? Paaiškinti tautinio sąjūdžio sąvoką. Nurodyti tautinio sąjūdžio atsiradimo priežastis. Kada jis kilo? Ar lietuvių tautinio sąjūdžio siekiai skyrėsi nuo bajorų politinės tautos siekių? Atsakymą pagrįsti. Kas rodė, kad XIX amžiuje formavosi modernioji lietuvių tauta? Kokie reikalavimai buvo keliami Didžiajame Vilniaus Seime? Kada jis buvo sušauktas? Kada susiformavo politinė lietuvių tauta? Kas tą rodė? Įrodyti, kad Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį lietuviai tapo engiama tauta. Dėl kokių priežasčių žlugo carinė spaudos draudimo politika? Kokių tikslų, prasidėjus Napoleono karui su Rusija, siekė dauguma Lietuvos bajorų? Nurodyti 1830–1831. sukilimo reikšmę. Išvardyti 1863–1864 metų sukilimo padarinius ir nurodyti jo reikšmę. Apibūdinti Lietuvos visuomenės raidą XIX amžiaus II pusėje. Didysis Vilniaus Seimas buvo itin reikšmingas plečiant nacionalinį išsivaduojamąjį judėjimą. Įrodyti.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Tadas Kosciuška

  Įvadas. Tadas Kosciuška ir Lietuva. Tadas Kosciuška ir jo požiūris į renesanso, švietimo idėjas. 1794 metų sukilimas Lietuvoje ir Tadas Kosciuška. Išvados.
  Istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-20
 • Tankai

  Įvadas. Istorija. Legendiniai Vokiečių tankai. PzKpfwVPanther. PzKpfw VI "Tiger". Rusų tankai. Legendinis T-34. Sunkusis tankas KV-1. Prototipai. Krylja tanka. Panzerkampfwagen Bär. Panzerkampfwage Löwe. XX amžiaus tankai. M1, M1A1, M1A2 "Abrams" Leopard 2. Challenger2. T-90. Leclerc. Lietuvos kariuomenės tankai.
  Istorija, referatas(27 puslapiai)
  2006-05-03
 • Tarpukario demokratijos ir diktatūros

  20 klausimų istorijos kryžiažodis. Tema: Tarpukario demokratijos ir diktatūros.
  Istorija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-07-07
 • Tatuiruočių istorija

  Tatuiravimosi atsiradimas. Tatuiruotės gentyse. Tatuiravimas ir krikščionybė. Tatuiruotės kelias į Europą. Tatuiruotės reikšmė. Išvados.
  Istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-06
 • Teutonų ordinas

  Įkūrimas. Istorija. XIII amžiaus kovos su Lenkija. XIV amžiaus kovos. Kovos prieš Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK) ir Lenkiją XV amžiuje. Galios silpimas. Reformacijos įtaka. Ordinas nuo XIX amžiaus iki dabar.
  Istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • Transporto istorija

  Pirmasis garlaivis. Roberto Fultono povandeninio laivo brėžinys. "Fultono monstras" Hudzono upėje 1807 m. Pirmasis garvežys. Pirmasis automobilis. Pirmasis Karlo Benco triratis automobilis. Pirmasis skrydis. Broliai Raitai. Orvilis Raitas 1871–1948. Vilberis Raitas 1867–1912. Brolių Raitų lėktuvas. Metropoliteno linija. Pirmasis metro Londone 1863 m. Iliustruota paveikslėliais (10).
  Istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-12-16
 • Tremtinių gyvenimas

  Įvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados. Naudota literatūra (7).
  Istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-25
 • Trys Lietuvos valstybiniai archyvai

  Įvadas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Archyve saugomi fondai. Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Archyve saugomi fondai. Lietuvos ypatingasis archyvas. Archyve saugomi fondai. Išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2010-02-03
 • Vaikystė XIX amžiuje

  Įvadas. Darbo tikslas, išnagrinėti vaikystę XIX a., kokia ji buvo, kuo ji skiriasi nuo dabartinės. Vaikystė – fenomenali žmogaus gyvenimo apraiška. Tėvo vaidmuo vaiko auklėjime. Motina. Vaikystė lietuvių literatūroje. Išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2010-01-15
 • Valstybės samprata. Visuomenė ir žmogus

  Istorijos sampratos. Kas yra utopija ir kaip, kuo ji pasireiškia socialinėse teorijose. Valstybės samprata ir visuomenės valdymo ribos. Ar valstybė gina ar riboja žmogaus laisvę? Kas yra visuomenės socialinė organizacija ir kas ją sudaro? Kultūros samprata ir reikšmė visuomenės gyvenime. Globalios žmonijos raidos tendencijos, priežastys ir pasekmės. Globalios pasaulio problemos ir jų priežastys. Žmogus, gamta, mokslas, technika, daiktai – draugai ar priešai? Visuomenė ir žmogus darbo bei nuosavybės santykiuose. Žmogus politinėje visuomenės gyvenimo sferoje. Visuomenės socialinė struktūra, jos elementai ir ryšiai. Visuomenės sisteminė samprata. Visuomenės dvasinio gyvenimo samprata.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-28
 • Viduramžiai technikos istorijoje

  Viduramžiai (500-1450 metai). Progreso atgimimas. Pasaulinio patyrimo panaudojimas. Racionalus varomosios jėgos naudojimas. Pakinktai. Kiti pasiekimai transporto srityse. Žemdirbystė ir tekstilės gamyba. Mechaninis laikrodis. Popieriaus ir knygų spausdinimas. Švaistiklis ir pedalinis mechanizmas. Tekinimo staklės.
  Istorija, konspektas(13 puslapių)
  2010-10-05
 • Viduramžių kultūra: švietimas, mokslas, menas

  PowerPoint pristatymas. Viduramžiai. Įprasta viduramžius skirstyti. Alternatyvūs viduramžių pradžios variantai yra šie. Viduramžių menas. Viduramžių mokslas. Viduramžiai Lietuvoje.
  Istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po