Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Istorijos konspektai

Istorijos konspektai (31 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antropologija (2)

  Antropologijos rūšys. Biologinė antropologija. Archeologija. Kultūrinė antropologija. Antropologinė lingvistika. Taikomoji antropologija. Kultūrinė antropologija šiandien. Antropologijos siekiai. Dvasinė perspektyva. Lyginamoji perspektyva. Reliatyvinė perspektyva. Antropologijos reikšmė.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-02-01
 • Antropologija (5)

  Kas yra antropologija. Ką tyrinėja kultūrinė antropologija. Antropologinis kultūros apibrėžimas. Kultūrinės antropologijos sritys. Ką tyrinėja etnografija ir etnologija. Ką tyrinėja archeologija. Kuo skiriasi sociologija nuo kultūrinės antropologijos. Ką tyrinėja fizinė antropologija. Kas yra filogenezė. Kokie mokslinio metodo etapai. Kas yra empiriniai stebėjimai. Kas yra mokslinė hipotezė ir kokie jos reikalavimai. Kas yra mokslinis eksperimentas ir kokie reikalavimai jam keliami. Kas yra teorija ir dėsnis. Kokie specifiniai antropologijos tyrimo metodai. Kokių mokslų empiriniai duomenys paremia evoliucinį požiūrį. Biologinis rūšies apibrėžimas. Kas yra biologinė evoliucija. Kas yra biologinė populiacija. Kas yra demografinė populiacija. Kas vadinama genu, o kas aleliu. Kas yra mutacija. Kokios gali būti pasirinktinės santuokos. Ką reiškia sąvoka vienodas vaisingumas. Kas yra genų dreifas. Nuo ko priklauso genų dreifas. Kokia natūralios atrankos esmė. Kokios gali būti natūralios atrankos. Kam adaptuotos primatų galūnės. Kuo ypatingos primatų galūnės. Kuo ypatingi primatų jutimai. Kokios primatų adaptacijos susijusios su mokymusi ir socializacija. Apibūdinkite pusbeždžionių pobūrį. Apibūdinkite plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro žmoginių beždžionių šeimą. Kokios būna primatų grupės. Kaip primatų rūšys užtikrina hierarchiją. Kaip primatai rūpinasi jaunikliais. Kas yra aloparentinis rūpinimasis. Kuo ypatinga primatų komunikacijos sistema. Kaip primatai mokosi. Ką tyrinėja paleoantropologija. Kas yra paleorūšis. Kokie primatai gyveno paleoceno epochoje. Kaip vyko primatų evoliucija eoceno epochoje. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš oligeceno epochos. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš mioceno epochos. Kada ir kur gyveno australopitekai. Apibūdinti australopitekų ekologiją. Kuo maitinosi australopitekai. Seniausias australopitekų protėvis. Kokias žinote masyviųjų australopitekų formas. Kokias žinote graciliųjų australopitekų formas. Kas buvo seniausias Homo atstovas. Kaip datuojamas seniausias Homo atstovas. Kokia buvo seniausia žmogaus kultūra. Kaip datuojami seniausi Homo erectus radiniai. Kas yra "pirmoji žmonių plitimo iš Afrikos banga". Kaip vadinama Homo erectus kultūra. Kas ir kada pradėjo naudoti ugnį. Kas yra archajinis homo. Kur randamas archajinis homo. Kokia vėlyviausia archajinio homo forma randama Europoje. Kaip vadinama neandartaliečio kultūra. Kaip datuojamas neandartalietis. Kas ir kada pradėjo laidoti mirusius. Kada ir kur atsirado šiuolaikiniai žmonės. Kas yra antroji žmonių iš Afrikos plitimo banga. Kuo remiantis sukurta mitochondrinės ievos hipotezė. Kada ir kodėl šiuolaikiniai žmonės įsitvirtino Europoje. Kokia antropologijos mokykla sukūrė F. Boas. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas vėlyvajame paleolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas neolite. Kodėl žemdirbių bendruomenės didesnis gimstamumas. Higienos ir sveikatos problemos neolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas ankstyvoje civilizacijos fazėje. Higienos ir sveikatos problemos ankstyvojoje civilizacijos fazėje. Kas yra ontogenezė. Ką apima žmogaus ontogenezė. Kaip suprantate heterochroniją. Kokiais būdais tiriama žmogaus ontogenezė. Kiek trunka naujagimystė, koks išnešioto kūdikio svoris ir kūno ilgis. Kokie pakitimai vyksta naujagimystės periodu. Kiek vaikai užauga per pirmuosius gyvenimo metus. Kada dygsta pieniniai dantys. Kuo svarbūs antrieji gyvenimo metai. Kada dygsta nuolatiniai dantys. Kokie svarbiausi endokrininiai pokyčiai vyksta antrojoje vaikystėje. Kas yra adrenarche. Kas yra gonadarche. Koks testosterono poveikis organizmui. Koks estrogenų poveikis organizmui. Kokie mergaičių lytinio brendimo požymiai. Kokie berniukų lytinio brendimo požymiai. Kas yra menarche. Kas yra anoreksija ir bulimija. Kaip pasireiškia jungiamojo audinio senėjimas. Kaip senėjimas įtakoja moterų lytinę sistemą. Kaip senėjimas įtakoja NS. Kokie intelektualinio vystymosi ypatumai brandžiame ir pagyvenusiame amžiuje. Kas yra epochinė tendencija? Kaip ji pasireiškia Lietuvoje. Koks vidutinis Lietuvos moterų ir vyrų ūgis. Kokiais indeksais galime vertinti žmogaus kūno sudėtį. Kokiais statistiniais metodais vertinamas fizinis išsivystymas. Kaip vadinama tendencija į lieknumą. Kiek procentų kūno masės sudaro vyrų ir moterų kūno raumenys. Kaip vadinama tendencija į kresnumą. Kas sudaro aktyvią ir pasyvią kūno masę.
  Istorija, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-22
 • Ginkluotas pasipriešinimas: 1944-1953 metai

  Ginkluoto pasipriešinimo padariniai: patirtų ir padarytų nuostolių statistika ir jų struktūra. Okupantų nuostoliai. Demografiniai, socialiniai, politiniai padariniai. Demografiniai padariniai. Politiniai ir socialiniai padariniai. Pasipriešinimo slopinimas ir jo padariniai. Stribai. Vidaus kariuomenė. MGB agentūra. Metodai: Specialiųjų grupių agentų-smogikų veikla. Kankinimai. Palaikų naikinimas. Cheminiai preparatai.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-09-26
 • Istorija (3)

  Istoriniai laikotarpiai. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai. Islamas. Renesansas. Dailininkai. Mokslininkai. Knygų spausdinimo pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Priežastys. Padariniai. Reformacija. Kontrreformacija. Anglija/Švietimo amžius. Švietėjai. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Prancūzija. Napoleono I epocha. Pramonės perversmas. Tautų pavasaris. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Pirmasis pasaulinis karas. Tarpukario ekonomikos raida. Antrasis pasaulinis karas. Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija. Lietuva. Lietuvių tautinis atgimimas.
  Istorija, konspektas(15 puslapių)
  2005-07-02
 • Istorija (31)

  Senosios civilizacijos. Didžiųjų upių civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija), Indija, Kinija. IV tūkstantmetis pr. Kristų – I amžius pr. Kr. Artimųjų Rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. XX amžius – I amžius pr. Kr. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Antika. Senovės Roma. 753 metai pr. Kr. – 476 metai Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Baltų gentys ir jų visuomeninės santvarkos bei kultūros bruožai iki valstybiniu laikotarpiu. Europos viduramžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Ankstyvieji viduramžiai. Kryžiaus žygiai 476-1204 metais. Brandieji ir vėlyvieji viduramžiai XII amžius – 1453 metai. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida XIII – XIV amžiuje. Kryžiaus žygiai į rytų Pabaltijį. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) dinastinės unijos laikotarpiu 1392 – 1569 metais. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje 1453 metais – XVII amžiuje. Pasaulio įvykiai. Lietuvos įvykiai. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) raida XVI - XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos idėjų inspiruoti politiniai pokyčiai XVII amžiuje – 1815 metais. Lietuva Rusijos imperijoje. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje. Pirmas pasaulinis karas ir jo padariniai 1914 -1920 metais. Lietuvos valstybės kūrimasis 1919-1922 metais. Diktatūros ir demokratija tarpukario metais. 1917 -1939 metais. Lietuvos respublika tarpukario metais 1919-1939 metais. Antrasis Pasaulinis karas ir jo padariniai. Lietuva pirmuoju sovietmečiu ir nacių okupacijos metais 1939-1945 metai. Šaltasis karas. Lietuva antruoju sovietmečiu 1945-1989 metais. Mokslo ir technikos revoliucija XX amžiuje. SSRS ir pasaulines komunistinės sistemos žlugimas . Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1985 – 2002. Politologijos pagrindai.
  Istorija, konspektas(87 puslapiai)
  2006-09-21
 • Istorija (32)

  Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Kas lėmė krikščionybės atsiradimą? Kodėl krikščionybė tapo valstybine religija? Kokios yra pagrindinės krikščioniškosios vertybės? Baltai ir Lietuva iki valstybiniu laikotarpiu. Kokias žinote lietuvių kilmės teorijas? Ko jomis buvo siekiama? Kaip formavosi lietuvių tauta? Kaip mokslininkai aiškina baltų genčių susidarymą? Ar tiksliai žinoma baltų visuomenės socialinė struktūra? Kas sudarė baltų pasaulėžiūros pagrindą? Kuo vertėsi baltai III - I tūkstantmetyje pr. Kr.? Viduramžių civilizacijos bruožai. Kokią įtaką viduramžių civilizacijos formavimuisi turėjo frankų valstybė? Kaip šiandien suprantama viduramžių sąvoka? Kas lėmė krikščionybės plitimą Europoje? Nurodyti Didžiojo tautų kraustymosi priežastis. Kaip Frankų imperijos suirimas paveikė Vakarų Europos raidą? Kokias žinote islamo religijos nuostatas? Kokia tai religija- monoteistinė ar politeistinė? Koks buvo viduramžių grožio idealas? Koks politinis ir kultūrinis krikščionių bažnyčios vaidmuo viduramžių gyvenime? Kokį poveikį Azijai, Afrikai ir Europai turėjo Islamo civilizacija? Paaiškinti feodalinių santykių sąvoką. Apibūdinti viduramžių visuomenę. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Nurodyti vidines ir išorines Lietuvos valstybės susidarymo priežastis. Kokia svarbiausia lietuvių kovos su kryžiuočiais priežastis? Nurodyti 1385 metų sutarties su Lenkija padarinius LDK. Nurodyti 1387 metų krikšto reikšmę Lietuvai. Ar visa Lietuva buvo apkrikštyta? Kodėl Vytautas ėmėsi įgyvendinti valstybės centralizacijos politiką? Kodėl Vytautas siekė karūnuotis? Kokiame mūšyje ir kada buvo sutriuškintos pagrindinės Kalavijuočių ordino jėgos? Kokiam didžiajam kunigaikščiui valdant kova su vokiečių riteriais tapo pagrindiniu Lietuvos užsienio politikos uždaviniu? Kam valdant pradėjo formuotis diarchijos (dvivaldystės) užuomazgos? Koks buvo Žemaitijos statusas XIII – XIV amžiuje? Kokiam kunigaikščiui valdant Lietuvą pradėta vadinti Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste? Kodėl? Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas tarp Jogailos ir Kęstučio? Kodėl 1384 metais tapo įmanomas kompromisas tarp Vytauto ir Jogailos? Koks šiandienos istorikų požiūris į 1385 metų Krėvos sutartį? Kokiose sutartyse XIV – XV amžiuje buvo sprendžiami Lenkijos ir LDK valdymo klausimai? Ar vienodos buvo katalikų ir stačiatikių teisės, siekiant dalyvauti valstybės valdyme XV – XVI amžiuje? Kada Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavo luomai? Kokių tikybų žmonės gyveno XIV – XVI amžiaus Lietuvoje? Kas buvo pirmieji reformacijos idėjų skleidėjai LDK? Kokios reformacijos sąjūdžio Lietuvoje sėkmės priežastys? Koks dokumentas pateikia sutvarkytus, papildytus ir susistemintus visus LDK veikusius įstatymus? Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Kada pradėjo formuotis centralizuotos valstybės? Kas yra parlamentas? Kada ir kur jis buvo sušauktas pirmą kartą? Apibūdinti Renesanso epochos idealus bei jų raišką mene, moksle, kasdieniame gyvenime. Nurodyti kapitalistinių santykių formavimosi prielaidas. Kur ir kada atsirado pirmosios manufaktūros? Išvardyti didžiuosius geografinius atradimus. Kada jie įvyko? Dėl kokių priežasčių prasidėjo Reformacija? Išvardyti reformacijos sąjūdžio idėjas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų respublikoje. Kada buvo pasirašyta Liublino unija? Kaip ji vertinama? Kodėl XVI amžius laikomas išskirtiniu laikotarpiu LDK istorijoje? Nurodyti Abiejų Tautų Respublikos padalijimų padarinius. Kokie požymiai bylojo apie XVII amžiaus antrojoje pusėje įvykusį Lenkijos – Lietuvos valstybės nuosmukį? Kuo reikšmingas Lietuvai Stepono Batoro valdymas? Išvardyti svarbiausias LDK tarptautines problemas po Liublino unijos (1569-1795). Kas turėjo įtakos polonizuojant Lietuvos visuomenę? Ar atsispindėjo humanizmo idėjos III Lietuvos Statute? Kokiame amžiuje Vilnius turėjo vandentiekį, kanalizaciją? Ką tai rodo? Kam priklausė mokyklos XVII amžiuje LDK? Kaip XVII amžiaus viduryje reiškėsi kultūros nuosmukis? Išvardinti, kokius žinome baroko architektūros paminklus Lietuvoje? Kokiam karaliui valdant ir kodėl Abiejų Tautų Respublikoje paplito nuomone, kad Respublika "laikosi netvarka"? Kas rodo, kad XVI amžiaus pabaigoje – XVII amžiuje LDK galutinai susiformavo stambiosios žemėvaldos sistema? Kas leidžia teigti, kad silpna Respublikos valdžia buvo nulemta iš anksto? Ar galima teigti, kad nuo XVII amžiaus pradžios svarbia Respublikos politinio gyvenimo forma tapo konfederacijos? Kokias reformas, 1764 – 1766 metais ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti Čartoryskių grupuotė, palaikoma S.A. Poniatovskio? Kokių tikslų buvo siekiama? Koks buvo tarptautinis Respublikos statusas po 1772 metų įvykdyto I valstybės padalijimo? Kodėl Baro konfederacija laikoma vienu sudėtingiausių politinių judėjimų Respublikos istorijoje? Kuriame amžiuje įvyko pirmasis visuotinis LDK gyventojų surašymas? Kokia konfederacija ir kodėl tapo valstybės žlugimo simboliu? Kokia jos vieta LDK istorijoje? Kokie buvo 1794 metų sukilimo rezultatai? Kokias reformas siekė įgyvendinti Ketverių metų Seimas? Ar jos padėjo išgelbėti valstybę?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Istorija (33)

  Priešistorė. Babilonas. Babilono atgimimas. Egipto civilizacija. Indija ir Kinija. Indo civilizacija. Geltonosios upės civilizacija. Rytų tautos. Hetitai. Žydai. Finikiečiai. Persijos imperija. Graikų pasaulis. Tamsieji šimtmečiai. Nepriklausomi miestai- valstybės. Tautos susirinkimas. Atėnų polis V - IV amžius pr. Kr. Kalbantieji įrankiai. Karinė Spartos valstybė. Graikų – Persų karai. Atėnų iškilimas ir demokratija. Atėniečių gyvenimas ir buitis. Makedonijos iškilimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Aleksandras Didysis. Helenistinės valstybės ir jų kultūra. Romėnų pasaulis. Romos respublika. Respublikos žlugimas. Imperijos nuosmukis. Baltai II tūkstantmetis pr. Kr.- V amžius.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Istorija (43)

  Mesopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI amžius pr. Kr. – 330 metai. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės Graikija. Senovės Roma. Krikščionybė. Bizantija. Viduramžiai. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Kijevo Rusija, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso kultūra. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Rusija XVI – XVIII amžius. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Anglijos revoliucija. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida Europoje XIX amžiuje. Napoleono epocha Europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. 1905 – 1907 metų Rusijos revoliucija. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Komunistinės diktatūros raida. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02. Priežastys. I karo etapas 1939 09 01 – 1941 06 22 (iki tol, kol Vokietija užpuolė SSRS. Antrojo pasaulinio karo eiga 1941 vasara – 1944 m. pavasaris. Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Baigiamasis Antrojo pasaulinio karo etapas. Japonijos sutriuškinimas. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Sąvokos, pavardės. Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940-1941. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22 - 1944 metų pabaiga. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 metais. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. SSRS 1945 – 1953 metais.
  Istorija, konspektas(68 puslapiai)
  2008-01-02
 • Istorijos datos bei asmenybės

  Lietuvos istorija. Svarbiausios datos nuo 1251 metų - Mindaugas priėmė krikštą iki 2004 metų - Lietuva tavo NATO nare ir taip pat tavo Europos Sąjungos nare. Lietuvos istorijos asmenybės. Mindaugas. Gediminas. Algirdas. Kęstutis. Jogaila. Vytautas. Martynas Mažvydas. Žygimantas Augustas. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Tadas Kosčiuška. Abraomas Kulvietis. Mikalojus Daukša. Simonas Daukantas. Motiejus Valančius. Jonas Basanavičius. Vincas Kudirka. Antanas Smetona. Kazys Grinius. Juozas Ambrazevičius. Jonas Žemaitis-Vytautas. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Juozas Lukša-Daumantas. Antanas Sniečkus. Romas Kalanta. Vytautas Landsbergis. Visuotinės istorijos asmenybės. Periklis. Sokratas. Herodotas. Platonas. Aristotelis. Aleksandras Makedonietis. Gajus Julijus Cezaris. Oktavianas Augustas. Konstantinas I, Didysis. Kristupas Kolumbas. Fernandas Magelanas. Martynas Liuteris. Leonardas da Vinčis. Mikelandželas. Mikalojus Kopernikas. Šarlis Luji Monteskje. Džordžas Vašingtonas. Napoleonas Bonapartas. Abraomas Linkolnas. Otas fon Bismarkas. Vladimiras Leninas. Josifas Stalinas. Benito Musolinis. Adolfas Hitleris. Vinstonas Čerčilis. Franklinas Ruzveltas. Šarlis de Golis. Nikita Chrusčiovas. Leonidas Brežnevas. Michailas Gorbačiovas. Visuotinės istorijos datos nuo 476 metų - Vakarų Romos imperijos žlugimas iki 1945 metų rugsėjo 2d. - kapituliuoja Japonija.
  Istorija, konspektas(12 puslapių)
  2008-11-27
 • Istorijos pamokos planas konspektas: "Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje"

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo(si) priemonės. Mokymo(si) metodai. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priedas (1).
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-02-26
 • Karo technika

  Tankas KV-1. Tankas Nashorn asa. Tankas Kugelblitz. Tanaks LT vs.38. Tankas Sherman. Bombonešis Junkers. Naikintuvas Spitfire. Pirmasis WV "vabalo" modelis.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Kultūros paveldas (2)

  Paveldosaugos prielaidos: antropologinė ir civilizacinė paveldo perspektyvos. Paveldo identifikavimas: apsaugos objektai ir subjektai. Kolektyvinės atminties politika. Kultūros paveldas ir ideologinės paradigmos. Paminklas "paveldo" viešpatavimo epochoje. Paveldosaugos aksiologija. Vandalizmo fenomeno tipologija. "Klasikinės paveldosaugos teorijos. Šiuolaikiniai kultūros vertybių apsaugos ir vadybos principai. Integraliosios paveldosaugos ypatumai. Paveldo interpretacijos fenomenas. Paveldas kaip neoficialus mokymas. Archeologinio paveldo apsauga ir interpretacija. Paveldo industrija. Svetimo" paveldo interpretacijos problemos. Industrinis paveldas ir ekomuziejai. Teminiai parkai kaip praeities simuliaciaja. Europietiškoji paveldo perspektyva. Istorinis miestas ir kultūros globalizacija. Paveldosaugos paradigmos.
  Istorija, konspektas(78 puslapiai)
  2011-07-04
 • Lietuva ir Europa XIV – XVIII amžiuje

  Lietuvos istorija XIV – XVIII amžiuje. Melniko aktas. Liublino unija. Unitų bažnyčios reforma. Salaspilio kautynės. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Augustas III. Edukacinė komisija. Europa XIV-XVIII amžiuje. Renesanso kultūra. Reformacija Europoje. Kontrreformacija. Nyderlandų revoliucija. Anglijos revoliucija. Nepriklausomybės karas Šiaurės Amerikoje 1775-1783. Prancūzijos revoliucija. Absoliutizmas. Švietėjai.
  Istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-20
 • Lietuvos ir pasaulio istorija

  Svarbiausios Lietuvos datos: nuo pirmojo žmogaus veiklos pėdsako Lietuvoje datos iki XX (20) amžiaus pabaigos. Svarbiausios pasaulio datos: nuo naujojo akmens amžiaus iki XXI (21) amžiaus pradžios.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Modernusis antisemitizmas

  Žydų egzistencijos problema. Žydų tragedijos istorija. Antisemitizmas. Antisemitizmo skleidėjai.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Pagalbinės istorijos disciplinos

  Pagalbinių istorijos disciplinų samprata. Terminų atsiradimas. Pagalbinių istorijos mokslų sisteminimo problema. Diplomatika. Heraldika. Sfragistika. Istorinė chronologija. Numizmatika.
  Istorija, konspektas(12 puslapių)
  2005-09-11
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

  Geneologija. Hieraldika. Faleristika. Sfragistika. Numizmatika. Bonistika. Chronologija.
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

  Pagalbiniai istorijos mokslai. Išorinė ir vidinė kritika. Istoriniai pagalbiniai mokslai. Istoriniai šaltiniai. Diplomatika. Rašytiniai šaltiniai. Dokumento fizinę struktūrą sudaro. Lenkijos diplomatika Viduramžiais. Popiežiaus kanceliarija. Vokietijos diplomatika. Seniausi teisės paminklai.
  Istorija, konspektas(12 puslapių)
  2009-06-12
 • Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis

  Nurodyti Antrojo pasaulinio karo priežastis. Kodėl nebuvo sudaryta kolektyvinė saugumo sutartis Europoje? Kodėl SSRS nebuvo pasiruošusi karui su Vokietija? Kokias užsienio politikos problemas ir kaip 4-ajame dešimtmetyje sprendė Lietuva? Įrodyti, kad Antrojo pasaulinio karo pradžioje SSRS vykdė agresyvią užsienio politiką. Kada ir kodėl Lietuva neteko neutralios valstybės statuso? Kodėl 1938-1940 metais laikomi Lietuvos tarptautinės padėties komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikotarpiu? Ar buvo galima pasipriešinti 1940 metais įvykdytai sovietų okupacijai? Kokie mūšiai ir kada lėmė karo rytuose eigą? Nurodyti 1941 metų Birželio sukilimo tikslus ir reikšmę. Ko siekė V.M. Krėvė, E. Galvanauskas ir kiti Lietuvos patriotai, dirbdami "Liaudies vyriausybėje"? Kokių priemonių ėmėsi SSRS vyriausybė, vykdydama Lietuvos sovietizaciją 1940 - 1941 metais? Kaip buvo priešinamasi okupacijai 1940 metais? Apibūdinti hitlerinės okupacijos režimą Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip vertiname Lietuvos prezidento A. Smetonos pasitraukimą į užsienį 1940 metais? Ar teisėtai buvo sudaryta "Liaudies vyriausybė"? Pakomentuoti. Kodėl vokiečių teroro aukomis Lietuvoje daugiausiai tapo žydai? Kada, kur ir kodėl buvo atidarytas antrasis frontas? Koks buvo Antrojo pasaulinio karo poveikis Pietryčių Azijai? Kas rodė, kad po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo šaltasis karas? Koks įvykis privertė supervalstybes suvokti, kad būtinas dialogas ir ginklavimosi varžybų apribojimas? Nurodyti šaltojo karo poveikį SSRS ekonomikai ir politikai. Kaip ir kodėl vadinamas N. Chruščiovo valdymo laikotarpis (1953-1964 metais)? Kokie yra svarbiausi XX amžiaus mokslo atradimai? Ar mokslo ir technikos atradimai pakeitė žmonių sampratą apie pasaulį, moralines vertybes? Atsakymą pagrįsti. Nurodyti L. Brežnevo valdymo laikotarpio rezultatus. Nurodyti šaltojo karo išraiškos formas ir pasekmes. Kada ir dėl kokių priežasčių buvo įkurtas NATO? Kodėl po Antrojo pasaulinio karo Vidurio ir Pietryčių Europoje buvo įmanoma sukurti socializmo bloką? Apibūdinti L. Brežnevo doktriną. Nurodyti kolonijinės sistemos krizės priežastis.Kaip suprantame sąvoką Trečiasis pasaulis? Išvardinti partizaninio judėjimo Lietuvoje priežastis. Apibūdinti demografinius Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos padarinius Lietuvoje. Kada ir kaip vyko didžiausias Lietuvos istorijoje trėmimas? Kodėl pralaimėjo partizaninis karas? Dėl kokių priežasčių sovietų okupacijos laikotarpiu lietuvių tauta išsaugojo savo tautiškumą? Kokį vaidmenį Lietuvos disidentiniame judėjime suvaidino "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika"? Kokį vaidmenį Antrajame Lietuvos sovietizacijos procese suvaidino LKP(b)? Kaip pasikeitė Lietuvos padėtis N. Chruščiovo valdymo laikotarpiu? Apibūdinti antrąją Lietuvos socializaciją. Kuo Lietuvai svarbūs 1988-1989 metai? Kokiu tikslu ir kada Lietuvoje apsilankė M. Gorbočiovas? Kaip reagavo SSRS ir Vakarų valstybės 1990 metų kovo 11d. Parlamentui priėmus Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį aktą "Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo"? Kodėl nepavyko SSRS bandymas 1991m. sausio mėnesį atstatyti Lietuvoje tarybų valdžią? Ko siekė 1991 metų rugpjūčio 19-20d. antivalstybinis pučas SSRS? Kas jį organizavo? Kokie požymiai rodė, kad 6-9 dešimtmetyje brendo socializmo sistemos krize? Išvardinti svarbiausias Europos Sąjungos (ES) institucijas. Kodėl iširo SSRS? Kokios buvo SSRS iširimo pasekmės? Kokią politiką Trečiojo pasaulio šalių atžvilgiu vykdo Vakarų valstybės? Kodėl buvusiose socialistinėse šalyse daugelis rinkėjų balsuoja už buvusių komunistų partijas? Kokių pranašumų kovoje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV)ir Europos Sąjunga (ES) turi Japonija? Nurodyti neigiamus mokslo ir technikos revoliucijos padarinius šiuolaikiniam pasauliui. Su kokiomis socialinėmis problemomis susiduria Lietuva? Kaip jas galima išspręsti?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Paveldosauga (2)

  Paveldosaugos objektas. Esminių sąvokų eksplikacija. Tyrimo objektas.
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po