Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Istorijos namų darbai

Istorijos namų darbai (15 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Diabolo" Europoje

  Diabolo kelias iš Kinijos į Europą. Čempionatai Prancūzijoje. Populiarumas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Antikinio mokslo atsiradimas

  Neolitinė revoliucija. Rašto atsiradimas. Geografija. Biologinės, medicininės ir cheminės žinios.
  Istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-30
 • Didysis Vilniaus seimas (3)

  Lietuvių moderniosios tautos tapsmo seminaras. Įvadas. Lietuvos politinė situacija 1905 metais. Suvažiavimo idėja ir iniciatyva. Lietuvos visuomenės pasirengimas suvažiavimui. Suvažiavimo nutarimai ir jų pasekmės. Didžiojo Vilniaus seimo reikšmė lietuvių tapsmui moderniąja tauta. Išvados.
  Istorija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-09-28
 • Europos istorija vadovėliuose

  Geografinė Europos samprata. Lietuvių kilmės problema. Kryžiaus žygių pasekmės. Abiejų tautų respublikoje. Švietimo amžius. Kelias į nepriklausomybę.
  Istorija, namų darbas(10 puslapių)
  2010-09-27
 • Imanuelis Kantas (7)

  Įvadas. Imanuelis Kantas (Immanuel Kant) 1724-1804. Ar Kantas buvo lietuvis? Kantas ir lietuviška visuomenė. Išvados.
  Istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-03-19
 • Istorija (50)

  1. Užduotis. Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Kokiai temai nagrinėti skirti šie istorijos šaltiniai? Taip pat nurodykite ir amžių. Kas galėjo parašyti raštą, kuris minimas šaltinyje A? Kodėl Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą? Kodėl buvo įvestas rusiškas raidynas? Kaip vadinamas rusiškas raidynas? Kokios buvo spaudos draudimo pasekmės? Kodėl knygos buvo ženklinamos Vilniaus spaustuvių žymėmis? Kaip tokios knygos buvo vadinamos? Apie kokį laikraštį kalbama šaltinyje C? Kas buvo jo redaktorius? Kiek metų ėjo šis laikraštis? Kodėl šaltinio C autorius tiek daug dėmesio skiria Lietuvos praeičiai? Kokią reikšmę turėjo šis laikraštis? Kuris šaltinis kurį papildo? Šaltinis C pirminis ar antrinis? Atsakymą pagrįskite. 2. Užduotis. Naujieji amžiai. Testas. 3. Užduotis. Kada parašytas šis dokumentas? Kas tai per dokumentas? Kas galėjo būti jo autoriumi? Trumpai apibūdinkite aprašomąjį laikotarpį. 4. Užduotis. Kokios iliustracijos formos yra šis šaltinis? Kokiai temai nagrinėti skirtas šis dokumentas? Paaiškinkite apibūdinimą "cicilikas". Kodėl 1905 metais Rusijoje jų padaugėjo? Ar jų buvo Lietuvoje? Pagrįskite. Kokie faktai vaizduojami iliustracijoje? Koks tai istorinis šaltinis: pirminis ar antrinis? Pagrįskite. Šaltinių atsakymai. 1. Užduotis. 2. Užduotis. Testo atsakymai. 3. Užduotis. 4. Užduotis.
  Istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Kasdieninis viduramžių gyvenimas

  Įvadas. Visuomeninė padėtis, tarpusavio santykiai šeimoje. Valdžia ir teisė. Darbas. Gamta ir aplinka. Fizinė veikla. Maistas. Laikas. Išvados.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-02
 • Lietuvos Respublikos valstybiniai simboliai

  Istorijos namų darbas. Lietuvos valstybinė vėliava. Lietuvos Respublikos herbas. V.Kudirkos "Tautiška giesmė". Jos pripažinimas valstybiniu himnu
  Istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-01-19
 • Miestiečių luomo susiformavimas Lietuvoje

  Įvadas. Luomo samprata. Miestiečių luomo susiformavimas Lietuvoje. Miestiečių luomo susiformavimas ir teisės. Išvados.
  Istorija, namų darbas(11 puslapių)
  2011-09-26
 • Monetos Lietuvoje

  Vietoj įvado arba kas yra numizmatika. Monetų lobių likimas įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais. Lietuvos pinigai. Monetų klastotės Lietuvos pinigų lobiuose.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-09-28
 • Senovės žydai (2)

  Šeimos gyvenimas. Darbas ir amatai. Valdžia ir švietimas. Pasninkai ir šventės. Ypatingos progos. Sandoros skrynia.
  Istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-02-22
 • Steponas Laurynas Bizijas

  Medicinos istorija. Medicinos kolegija. S. Bizijo išsilavinimas.
  Istorija, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-02-04
 • Tadas Kosciuška

  Įvadas. Tadas Kosciuška ir Lietuva. Tadas Kosciuška ir jo požiūris į renesanso, švietimo idėjas. 1794 metų sukilimas Lietuvoje ir Tadas Kosciuška. Išvados.
  Istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-20
 • Viduriniojo geležies amžiaus kabučių tipai ir dekoras

  Įvadas. Dėstymas. Tautų kraustymasis. Spalvotų metalų lydimas. Baltiškieji papuošalai. Kuršių kabučiai. Segės. Pusmėnulio formos kabučiai. Klevo sėklos formos kabučiai. Medaliono formos kabučiai. Ovalūs kiauraraščiai kabučiai. Išvados.
  Istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-06-11
 • Ž. Gubino rasologinės istoriosofijos apmatai

  Įvadas. Ž.A. Gobino bandymai įrodyti viešpataujančio elito egzistavimo būtinybę ir iškėlė teoriją, pagal kurią nelygybė yra susijusi su rasiniais skirtumais ir iš jų ištekanti rasinė kova yra varančioji jėga tautų raidoje. Išvados.
  Istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-15