Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Istorijos šperos

Istorijos šperos (6 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antropologija

  Senoji Europa. Patriarchalizmo bruožai. Deivės Motinos funkcijos. Senosios Europos ir indoeuropiečių kultūros sluoksnių skirtumai. Svarbiausi Indoeuropiečių dievai. Senosios Europos deivės ir dievai. Senovės baltų ir indoeuropiečių dievai ir deivės. Lietuvos priešistorė. Chronologija. Indoeuropiečių prokalbės kultūrinio-geografinio arealo paieškos. Baltų susidarymas.
  Istorija, špera(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Baltai (5)

  Archeologijos mokslo tikslai, tyrimų objektas, metodai. Kitų mokslo sričių svarba ir vieta proistorės tyrimuose. Lietuvos proistorės periodizacijos sistema, pagrindinės šaltinių grupės ir jų vaidmuo atkuriant gyventojų materialinę ir dvasinę kultūrą. Gamtinės sąlygos, klimato raida ir kaita pleistoceno-holoceno laikotarpyje. Pirminis krašto apgyvendinimas. Paleolitas. Mezolitas. Pagrindinės kultūros. Jų kilmė, chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai, likimas. Ankstyvasis ir vidurinysis neolitas. Pagrindinės kultūros. Jų kilmė, chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai, likimas. Vėlyvasis Neolitas. Indoeuropiečiai. Virvelinės keramikos kultūra. Pamarių kultūra. Vėlyvasis neolitas. Akmens amžiaus žmonių menas, religija, laidojimo papročiai. Menas. Ankstyvasis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, kultūros, paminklai. Vakarų ir rytų baltų kultūros (chronologija, paplitimas, esminiai bruožai, paminklai). Senasis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, kultūros, paminklai, pirmosios rašytinės žinios. Žalvario amžius. Bendra epochos charakteristika, periodizacija, svarbiausi paminklai. Senasis geležies amžius. Kultūrinės sritys. Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais. Vidurinis geležies amžius. Baltų gentys. Vidurinis geležies amžius. Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, pagrindiniai paminklai, rašytinės žinios. Tautų Vėlyvasis geležies amžius: Baltų gentys. Vėlyvasis geležies amžius. Ūkiniai - socialiniai procesai valstybės kūrimosi išvakarėse. Vėlyvasis geležies amžius (X- XIII a.). Bendra charakteristika, chronologija, esminiai bruožai, pagrindiniai paminklai, rašytinės žinios.
  Istorija, špera(22 puslapiai)
  2010-12-28
 • Istorija (44)

  Senovės rytų civilizacijos. Mesopotamija. Mesopotamijos suvienijimo etapai. Šumerai. Finikiečiai. Senovės Egiptas. Politinė Egipto raida. Politinė sistema. Religija. Raštas. Monumentalioji architektūra. Senovės Graikija. Istorijos chronologija. Senovės Roma. Atėnų demokratija. Formavimasis. Pagrindiniai bruožai. Graikų-persų karai (500-449 metais Pr. Kr.). Peloponeso karai (431-404 metais Pr. Kr.). Ankstyvoji krikščionybė. Krikščionybės plitimo prielaidos. Baltai. Viduriniai amžiai. Islamo pasaulis. Mongolai-totoriai. Politinė raida. Feodaliniai santykiai. Bažnyčia viduramžiais. Viduramžių kultūra. Lietuvos valstybės susikūrimas. Mindaugo valstybės reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto valdymas (1392-1430 metai) Kodėl Vytautas didysis? Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams. Juridinis baudžiavos įteisinimas. Reformos tikslai. Liublino unija. Liublino unijos (1569 metų) priežastys. Liublino unijos pasekmės. Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Trečiasis (III) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas (1588 metais). Naujųjų amžių pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Didžiųjų geografinių atradimų reikšmė ir padariniai. Mokslo ir meno raida. Renesansas. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Reformacijos priežastys. Reformacijos pergalė Vokietijoje. Anglikonų bažnyčia. Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Reformacijos žlugimo priežastys. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. Naujieji laikai. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Kapitalizmas Anglijoje. Anglijos iškilimas pasaulinėje jūrų prekyboje. Anglijos revoliucija. Švietimo amžius. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Nepriklausomybės karo priežastys (1775-1783 metai). Konstitucija (1787 metai). Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789-1794 metai). Revoliucijos priežastys. Kuo reikšminga Prancūzijos revoliucija? Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII - XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Napoleono Bonaparto epocha. Europa ir pasaulis XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir socialinės permainos. Svarbiausios XIX amžiaus politinės-idėjinės srovės. XIX amžiaus pirmosios pusės revoliucijos Europoje. Tautų pavasaris. Pokyčiai Europos politiniame žemėlapyje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas 1861-1865 metais. Imperializmas. Valstybinės priklausomybės formos. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Kultūrinis ir lituanistinis sąjūdis. 1830-1831 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Lietuvių tautinis sąjūdis. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. 1905 metų revoliucija ir didysis Vilniaus seimas. Spaudos draudimas. Nuo etninės prie politinės tautos. Pirmasis pasaulinis karas. Rusija pirmojo pasaulinio karo metais. Ekonominė politika Rusijoje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Versalio sistema. Naujausiųjų laikų istorija. Naujausiųjų laikų Lietuvos valstybės susikūrimas. Kovos dėl nepriklausomybės. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Demokratijos ir diktatūros 1919-1939 metais. Italija–fašizmo poligonas. Vokietija 1919-1939 metais. Stalino diktatūra. Stalinizmo bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir naujasis kursas. Lietuva 1918-1940 metais. Parlamentarizmo laikotarpis. 1926 metų gruodžio 17 d. valstybės perversmas. Lietuva prezidentinės respublikos laikotarpiu (1926-1940 metais). Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai santykiai 1938-1939 metais. Lietuvos padėtis. Antrojo pasaulinio karo pradžia. Lietuvos okupacija ir aneksija. Karo eiga. Lietuva nacių okupacijos metais. Karo pabaiga ir padariniai. Šaltojo karo epocha. Teritoriniai-politiniai pokyčiai. Du blokai. SSRS raida šaltojo karo laikotarpiu. Varžybos: laimėjimai ir praradimai. Konfliktas artimuosiuose rytuose. Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais. Rezistencinis sąjūdis (1944-1953 metais). Pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas. Komunistinio bloko iširimas. SSRS griuvimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Mokslo ir technikos revoliucija. Globaliniai pokyčiai.
  Istorija, špera(92 puslapiai)
  2008-01-30
 • Istorija (5)

  Istorijos datos nuo 2 tūkstantmečių pr. Kr. iki XX (20) amžiaus vidurio.
  Istorija, špera(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas

  Paveldosauginės mintys Europoje XVI - XX amžiuje. Paveldosauga ir istorinių pastatų tvarkymas ir restauravimas Lietuvoje XVII - XX amžiuje. Paveldosaugos sistemos kaita Lietuvoje 1945-2005 metais. Klaipėdos senamiesčio regeneravimo raidos etapai. Lietuvos Respublikos (LR) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, jo tikslai, uždaviniai, struktūra. Kultūros paveldo departamentas, jo funkcijos. Nekilnojamo kultūros paveldo administravimas savivaldybėse. Kultūros paveldo apsauga. Autentiškumo vertinimo požymiai. Statinys. Monumentas. Kultūros vertybes dosjė. Paveldosaugos ir paveldotvarkos darbu propagavimas, švietimas, kultūrinis turizmas. Kultūros vertybių apsaugos bei paveldotvarkos propagavimas. Švietimas ir mokymas. Kultūrinis turizmas. Urbanistiniai, architektūriniai, meno tyriniai tyrimai ir jų reikšmė paveldotvarkai. Archeologiniai istoriniai tyrimai jų reikšmė paveldotvarkai. Inžinerinių, polichrominių, technologinių tyrimų specifika. Tvarkymo darbų rūšys ir jų specifika: prieašavariniai, remonto darbai. Konservavimas ir restauravimas. Atkūrimas ir pritaikymo darbai. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijų planavimas. Specialus teritorijų planas. Klaipėdos senamiesčio vertybės ir jų regeneravimo problemos.
  Istorija, špera(15 puslapių)
  2007-01-18
 • Lietuvos ir visuotinės istorijos svarbiausi įvykiai

  Lentelė: Lietuvos ir visuotinės istorijos svarbiausi įvykiai. Priežastys. Amžius, data, įvykis. Padariniai, reikšmė.
  Istorija, špera(37 puslapiai)
  2009-11-03