Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija

Istorija (147 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Istorinis humoras dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika"

  Įvadas. Darbo tikslas – palyginti 2 pagrindinius Lietuvos dienraščius "Lietuvos Rytą" ir "Respubliką" istorinio humoro aspektu, apimant trijų mėnesių laikotarpį (2006 metų sausio pradžia – 2006 metų kovo pabaiga). Humoras straipsniuose. Humoras antraštėse. Humoras karikatūrose. Išvados.
  Istorija, referatas(10 puslapių)
  2009-01-05
 • Karo technika

  Tankas KV-1. Tankas Nashorn asa. Tankas Kugelblitz. Tanaks LT vs.38. Tankas Sherman. Bombonešis Junkers. Naikintuvas Spitfire. Pirmasis WV "vabalo" modelis.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Kasdieninis viduramžių gyvenimas

  Įvadas. Visuomeninė padėtis, tarpusavio santykiai šeimoje. Valdžia ir teisė. Darbas. Gamta ir aplinka. Fizinė veikla. Maistas. Laikas. Išvados.
  Istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-02
 • Katalikiško gyvenimo realijos žurnale "Draugija"

  Įvadas. Religinių realijų politizavimas. "Draugijos" įdomiausi straipsniai 1907 m. Šventojo rašto nagrinėjimas žurnale. Straipsniai teologijos ir mokslo temomis. Bažnytiniai atsišaukimai. "Draugijos" veikla 1914m. Apibendrinamosios išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-08
 • Klasicizmas (9)

  PowerPoint pristatymas. Klasicizmo bruožai. Klasicizmo pasaulėžiūra. Klasicizmo literatūros bruožai. Klasicizmo žanrai. Žymiausi klasicizmo rašytojai. Klasicizmas teatre. Klasicizmas architektūroje. Žymiausi klasicizmo statiniai. Klasicizmas dailėje. Klasicizmas muzikoje. Žymiausi klasicizmo kompozitoriai.
  Istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-05-10
 • Kultūros paveldas (2)

  Paveldosaugos prielaidos: antropologinė ir civilizacinė paveldo perspektyvos. Paveldo identifikavimas: apsaugos objektai ir subjektai. Kolektyvinės atminties politika. Kultūros paveldas ir ideologinės paradigmos. Paminklas "paveldo" viešpatavimo epochoje. Paveldosaugos aksiologija. Vandalizmo fenomeno tipologija. "Klasikinės paveldosaugos teorijos. Šiuolaikiniai kultūros vertybių apsaugos ir vadybos principai. Integraliosios paveldosaugos ypatumai. Paveldo interpretacijos fenomenas. Paveldas kaip neoficialus mokymas. Archeologinio paveldo apsauga ir interpretacija. Paveldo industrija. Svetimo" paveldo interpretacijos problemos. Industrinis paveldas ir ekomuziejai. Teminiai parkai kaip praeities simuliaciaja. Europietiškoji paveldo perspektyva. Istorinis miestas ir kultūros globalizacija. Paveldosaugos paradigmos.
  Istorija, konspektas(78 puslapiai)
  2011-07-04
 • Kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas

  Paveldosauginės mintys Europoje XVI - XX amžiuje. Paveldosauga ir istorinių pastatų tvarkymas ir restauravimas Lietuvoje XVII - XX amžiuje. Paveldosaugos sistemos kaita Lietuvoje 1945-2005 metais. Klaipėdos senamiesčio regeneravimo raidos etapai. Lietuvos Respublikos (LR) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, jo tikslai, uždaviniai, struktūra. Kultūros paveldo departamentas, jo funkcijos. Nekilnojamo kultūros paveldo administravimas savivaldybėse. Kultūros paveldo apsauga. Autentiškumo vertinimo požymiai. Statinys. Monumentas. Kultūros vertybes dosjė. Paveldosaugos ir paveldotvarkos darbu propagavimas, švietimas, kultūrinis turizmas. Kultūros vertybių apsaugos bei paveldotvarkos propagavimas. Švietimas ir mokymas. Kultūrinis turizmas. Urbanistiniai, architektūriniai, meno tyriniai tyrimai ir jų reikšmė paveldotvarkai. Archeologiniai istoriniai tyrimai jų reikšmė paveldotvarkai. Inžinerinių, polichrominių, technologinių tyrimų specifika. Tvarkymo darbų rūšys ir jų specifika: prieašavariniai, remonto darbai. Konservavimas ir restauravimas. Atkūrimas ir pritaikymo darbai. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijų planavimas. Specialus teritorijų planas. Klaipėdos senamiesčio vertybės ir jų regeneravimo problemos.
  Istorija, špera(15 puslapių)
  2007-01-18
 • Levas Karsavinas

  Levas Karsavinas. Biografija ir veikla. Kūryba. Svarbiausios L. Karsavino idėjos. Veikalai. Parašyti lageryje. Apie Levą Karsaviną šiandien.
  Istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Lietuva Europos regionų raidos kontekste: istorinės patirties apžvalga

  Lietuva Europos regionų raidos kontekste: istorinės patirties apžvalga. Įžanga: Kodėl mes lenkiame Bulgariją? Europos samprata. Kas yra Europa? Kada jau yra Europa? Kur yra Europa? Europos istoriniai regionai. Nuo kada? Kodėl atsirado? Kokie? Geopolitiniai subregionai. Regionų įvairovė: terminų painiava. Pietryčių Europa – Senoji bizantiškoji Europa? Lietuva ir Europos istoriniai regionai. Ar istorija svarbi? Kokiu būdu istorija svarbi? Lietuva – Vidurio Europos dalis? Kas yra Lietuva geopolitiškai? Baltijos jūros regionas. Protestantizmo salos Lietuvoje. Politiniai Lietuvos ir Švedijos ryšiai. Glaudus bendradarbiavimas su Šiaurės Europa po 1990 m. Išvados.
  Istorija, analizė(11 puslapių)
  2007-04-08
 • Lietuva ir Europa XIV – XVIII amžiuje

  Lietuvos istorija XIV – XVIII amžiuje. Melniko aktas. Liublino unija. Unitų bažnyčios reforma. Salaspilio kautynės. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Augustas III. Edukacinė komisija. Europa XIV-XVIII amžiuje. Renesanso kultūra. Reformacija Europoje. Kontrreformacija. Nyderlandų revoliucija. Anglijos revoliucija. Nepriklausomybės karas Šiaurės Amerikoje 1775-1783. Prancūzijos revoliucija. Absoliutizmas. Švietėjai.
  Istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-20
 • Lietuva ir pasaulis po Antrojo pasaulinio karo

  Testas. Parinkti po vieną teisingą atsakymą. Antroji Sovietinė okupacija Lietuvoje tęsėsi. Lietuvoje partizaninis karas baigėsi. "Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos". Helsinkio grupė. Kuris įvykis buvo oficialiai pripažintas SSRS. Kuris teiginys – neteisingas. Lietuvos nepriklausomybės nesiekė. Kas lėmė SSRS iširimą. Kuris teiginių neatspindi SSRS padėties antroje XX amžiaus pusėje. Sudėliokite SSRS vadus chronologine tvarka. Naudodamiesi šaltiniais ir žiniomis, atlikite užduotis. Atsakymai.
  Istorija, testas(4 puslapiai)
  2008-03-03
 • Lietuva ir pasaulis XIX amžiuje

  20 klausimų istorijos testas su pateiktais atsakymais.
  Istorija, testas(5 puslapiai)
  2006-01-03
 • Lietuva po II pasaulinio karo. Partizaninė kova (1945-1953)

  Partizanai. Kas jie tokie? Partizanų kraštas. Partizanų spauda 1944–1953 m. "Jutis" keliais. Dokumentai, paminklai ir aukos. Dainavos apygarda. Didžiosios Kovos apygarda. Vyčio apygarda. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Tauro apygarda. Kęstučio apygarda. Prisikėlimo apygarda. Žemaičių apygarda. Lietuvos laisvės kovų paminklai. Partizanų šventė.
  Istorija, referatas(36 puslapiai)
  2006-03-02
 • Lietuvių tautos ir valstybės susikūrimo aplinkybės

  Įvadas. valstybės susikūrimo tyrinėjimai. Tyrinėjimo uždaviniai. Lietuvos valstybės ištakų tyrinėjimo pradžia. Pirmieji kritiškų tyrinėjimų bandymai. Dabartinė Lietuvos valstybės susidarymo tyrinėjimų padėtis. valstybės sąvoka. Lietuvos sąvokos išsiplėtimas. Lietuvos valstybės susidarymas ir įsitvirtinimas. Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta. Išvados.
  Istorija, referatas(13 puslapių)
  2011-09-19
 • Lietuvoje cirkuliavę pinigai: 1916-1922 m.

  Įvadas. Osto pinigai. 1916-1922 m. Sedos laikinieji pinigai 1915 m. Panevėžio laikinieji pinigai. Vilniaus bankų bilietai 1920 m. sausio 31 d. Rusų rubliai. Vokiečių markė. Išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-08
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas iki spaudos atsiradimo

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos istorija. Rankraščių atsiradimo priežastys. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas. Išvados.
  Istorija, referatas(6 puslapiai)
  2010-07-14
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeninė ir politinė santvarka: A. Volanas "Apie politinę ir pilietinę laisvę" ir Mykolas Lietuvis "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius"

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti abiejų autorių mintis apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeninę ir politinę santvarką. Laisvė ir vergija. Teismai ir įstatymų teisingumas. Teisinės valdžios problema. Kilmingųjų sluoksnis ir jų pareigos. Didžioji lietuvių tautos yda - girtavimas. Dvasininkų sluoksnis ir lietuvių tikėjimas. Prabanga. Išvados.
  Istorija, referatas(10 puslapių)
  2010-12-07
 • Lietuvos ir pasaulio istorija

  Svarbiausios Lietuvos datos: nuo pirmojo žmogaus veiklos pėdsako Lietuvoje datos iki XX (20) amžiaus pabaigos. Svarbiausios pasaulio datos: nuo naujojo akmens amžiaus iki XXI (21) amžiaus pradžios.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Lietuvos ir pasaulio istorijos svarbiausios datos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos istorijos svarbiausios datos. Pasaulio istorijos svarbiausios datos. Darbas iliustruotas nuotraukomis ir paveikslėliais.
  Istorija, pristatymas(92 skaidrės)
  2007-05-09
 • Lietuvos ir Rusijos santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas: pažvelgti į kaimynių valstybių, būtent Lietuvos ir Rusijos santykių perspektyvą. Lietuvos ir Rusijos santykių pagrindinės problemos nuo 1990 metų. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. Kaliningrado tranzito klausimas. Ekonominė Lietuvos priklausomybė nuo Didžiosios kaimynės. Lietuva - Euroatlantinės organizacijos - Rusija. Istorija šiandien. Istorinis palikimas šiandien. Didžiųjų ir mažųjų valstybių santykius lemiantys veiksniai. Išvados.
  Istorija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-08
Puslapyje rodyti po